Certain

1 zwangerschapstest cassette (Certain)

10 zwangerschapstesten dipstick (Certain)

€ 7,95 € 5,50

100 zwangerschapstesten dipstick (Certain)

€ 55,95 € 44,95

12 ovulatietesten cassette (Certain)

€ 17,95 € 10

12 zwangerschapstesten Ultra Early (Certain)

15 zwangerschapstesten dipstick (Certain)

€ 10,75 € 7,75

18 ovulatietesten cassette (Certain)

€ 24,95 € 14

2 zwangerschapstesten dipstick (Certain)

20 (+ 4 GRATIS) zwangerschapstesten cassette (Certain)

€ 39,95 € 19,95

25 zwangerschapstesten dipstick (Certain)

€ 16,75 € 11,75

3 zwangerschapstesten cassette (Certain)

3 zwangerschapstesten Ultra Early (Certain)

30 ovulatietesten cassette (Certain)

€ 39,95 € 22

4 zwangerschapstesten dipstick (Certain)

€ 3,50 € 2,50

50 zwangerschapstesten cassette (Certain)

€ 79,95 € 35

50 zwangerschapstesten dipstick (Certain)

€ 30,95 € 22,95

6 ovulatietesten cassette (Certain)

€ 9,95 € 7,95

6 zwangerschapstesten cassette (Certain)

€ 12,95 € 8,50

6 zwangerschapstesten dipstick (Certain)

€ 4,95 € 3,50

6 zwangerschapstesten Ultra Early (Certain)

Combinatiepakket 20

Pakket L - Certain cassette

€ 36,95 € 18

Pakket M - Certain cassette

€ 24,50 € 14

Pakket M - dipstick

€ 13,95 € 9,95